Adatkezelési nyilatkozat

Itt találod: Admin - Tartalom kezelése - Témák - Privacy Info - Szerkesztés

Adatvédelmi nyilatkozat


A Szabo & Szabo zöldség gyümölcs feldolgozó kisüzem, mint a szabolekvar.hu üzemeltetője teljes mértékben tiszteletben tartja a látogatók, vásárlók személyes adatait, és azok kezelése során a hatályos jogszabályi, adatvédelmi előírásoknak megfelelően jár el. A vásárlók által a regisztrációkor önkéntesen megadott személyes adatok (név, cím, stb.), illetve a megrendelések adatai a legnagyobb biztonsági előírások mellett, kizárólag a Frisskosar.hu szolgáltatásainak teljesítése érdekében kerülnek felhasználásra.

Az adatokat az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően bizalmasan kezeljük és illetéktelen személyeknek nem adjuk át, azokat nyilvánosságra nem hozzuk. Bármely vásárló által megadott személyes adatokat kizárólag az adott vásárló módosíthatja a webáruház megfelelő oldalán, amelyet bármikor megtehet. A megadott adatok tartalmáért, azok valósággal egyezőségért felelősséget nem vállalunk. 

Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy az adatkezelés szabályainak megfelelően a regisztrált megrendelőink adatait más adatbázissal nem kapcsoljuk össze, a megrendelők által megadott személyes adatokat nem fejtjük vissza, azok tekintetében semmilyen elemzést, rendszerezést nem alkalmazunk.

Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy az adatkezelés szabályainak megfelelően a regisztrált megrendelőink adatait minden esetben csak a regisztráció esetleges törléséig tároljuk.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott Adatkezelési Nyilvántartási Számunk: NAIH-

A regisztráció törlése a következő módokon lehetséges:
a törlés a honlapon: www.szabolekvar.hu weblapon keresztül
a törlési igény jelzése e-mail küldésével admin@szabolekvar.hu címre
a törlési igény jelzése levél küldésével a következő címre: Szabó József családi gazda 5540 Szarvas Martos Flóra u, 4.

A szabolekvar.hu oldalai megtekinthetőek anélkül, hogy a látogató felfedné kilétét, vagy bármilyen személyes információt szolgáltatna magáról. Az adatvédelmi eljárások a vásárláshoz szükséges regisztráció esetén válnak aktuálissá és érvényessé.
Az adatvédelmi tájékoztató megismerése és elfogadása a vásárlói regisztráció feltétele.

A szabolekvar.hu egyébiránt az adatvédelem kapcsán az alábbi jogszabályok betartását magára nézve kötelezőnek ismeri el: 
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről; 
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről, XVII. fejezet; 
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 
17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet a távollevők között kötött szerződésekről.

A Szabo & Szabo zöldség gyümölcs feldolgozó kisüzem a jelen adatvédelmi nyilatkozatot az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban alakította ki, és ennek alkalmazását a törvényben szabályozott adatok kezelése során kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.